Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Ženské líderky v digitálnej dobe: Inkubátor nápadov