Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr

Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Zimný semester 2023/2024

doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
Riaditeľ ústavu: jgallik@ukf.sk
Streda 11:00 – 12:30
prof. PhDr. Miloš Zelenka, PhD.
mzelenka@ukf.sk
Podľa dohody Kontakt:
mzelenka@ukf.sk
zelenka@pf.jcu.cz
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
zvargova@ukf.sk
Podľa dohody Kontakt:
zvargova@ukf.sk
PhDr. Lenka Štvrtecká, PhD.
lstvrtecka@ukf.sk
Piatok 09:15 – 10:45
PhDr. Monika Adamická, PhD.
madamicka@ukf.sk
Štvrtok 09:15 – 10:45
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
stimko@ukf.sk
Utorok 14:30 – 15:30
Mgr. Michal Krauter
michal.krauter@ukf.sk
Streda 13:00 – 14:30
Mgr. art. Diana Starinská Kacarová
diana.starinska.kacarova@ukf.sk
Štvrtok 11:00 – 13:00
PaedDr. Milan Jozek, PhD.
mjozek@msnet.ukf.sk
Utorok 14:45 – 19:45
PaedDr. et PhDr. Alexej Mikulášek, PhD.
alexej.mikulasek@seznam.cz
Podľa dohody Kontakt:
alexej.mikulasek@seznam.cz