Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Zápisnice zo zasadnutia ÚSJK