Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Čiastková knižnica Tibora Žilku

Čiastková knižnica Tibora Žilku

Čiastková knižnica ÚSJK – Knižnica Tibora Žilku

Čiastková knižnica Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr vznikla z vnútorných potrieb pracoviska, no v súčasnosti je určená nielen zamestnancom a doktorandom ÚSJK, ale aj všetkým študentom UKF. Knižničný fond je uložený v kancelárii riaditeľa pracoviska (DRA102) a obsahuje niekoľko stoviek publikácií najmä z oblasti literatúry, filozofie a náboženstva, umenia, vrátane divadla, filmu či fotografie, ale aj špecifických oblastí kultúry, akými sú semiotika, mediálna kultúra či popkultúra. Vo fonde tiež možno nájsť výtlačky časopisu Stredoeurópske pohľady a iných odborných periodík, študijných materiálov či odporúčanej literatúry, ktorých autormi sú aj zamestnanci nášho pracoviska. Tituly je možné vyhľadávať v online katalógu Univerzitnej knižnice UKF, kompletný katalóg knižničného fondu nájdete aj na sekretariáte pracoviska. Študenti si knihy požičiavajú prezenčne (dostanú ich k nahliadnutiu) alebo absenčne na dobu 4 týždňov.