Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Stredo­európ­ske pohľady v da­ta­báze ERIH Plus