Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Prednáška o Európskej únii a Východnom partnerstve