Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Medzinárodná konferencia v Ríme aj s účasťou zástupcov ÚSJK