Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr » Nadviazanie výskumnej spolupráce FSŠ UKF v Nitre s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné